Porada prawna on-line

Alimenty

W jakich sytuacjach uzasadnione jest żądanie zmiany wysokości alimentów?

10.04.2017 | Prawo rodzinne

Najbardziej znaną formą alimentów są alimenty przysługujące dziecku od rodziców. Wysokość potocznie zwanych „alimentów na dziecko” niestety jest często przedmiotem sporów pomiędzy rodzicami, a także prowadzi do wywierania presji ekonomicznej: jedna ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

04.07.2016 | Prawo rodzinne

Fundusz alimentacyjny ma na celu dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.    czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać zabezpieczenie alimentów?

30.05.2016 | Prawo rodzinne

Zabezpieczenie alimentów jest formą ochrony prawnej osoby ubiegającej się o uzyskanie środków utrzymania na czas trwania postępowania sądowego. Nierzadko postępowanie o ustalenie alimentów nie kończy się bowiem na jednej rozprawie. W związku z tym, prawo przewiduje ... czytaj więcej »

Czy Program 500+ wpływa na obniżenie alimentów?

27.04.2016 | Alimenty

Wraz z wejściem w życie programu 500+ pojawiły sie osoby zainteresowane obniżeniem alimentów zasądzonych na rzecz ich dzieci z powodu dodatkowego dochodu. Zapadł już nawet pierwszy wyrok, w którym sąd odmowę przyznania dziecku wyższego świadczenia umotywował m.in. ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowana jest alimentacja w rodzinie?

03.02.2016 | Prawo rodzinne

Obowiązek alimentacyjny często jest kojarzony ze świadczeniami rodziców wobec swoich małoletnich dzieci. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę, że w niektórych przypadkach również inni członkowie rodziny mogą być zobowiązani do ponoszenia kosztów ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowany jest obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami?

18.01.2016 | Prawo rodzinne

W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy i przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek alimentacyjny wobec drugiego małżonka w niektórych przypadkach istnieje również po ustaniu małżeństwa. czytaj więcej »