Porada prawna on-line

Rodzice i dzieci

Jakie środki prawne przysługują rodzicom w stosunku do nastolatków?

09.11.2016 | Rodzice i dzieci

Bycie rodzicem czasem jest bardzo trudne. Zdarza się bowiem, że pomimo starań dziecko, w wieku nastoletnim, buntuje się i podejmuje działania szkodliwe dla swojej przyszłości. Co zrobić, gdy zachowania te przybierają skrajną postać a napomnienia rodziców nic nie dają? Czy rodzic ... czytaj więcej »

Ustalenie macierzyństwa

08.11.2016 | Prawo rodzinne

Wprawdzie rzymska premia głosi mater semper certa est, co oznacza matka jest zawsze pewna, jednakże istnieje kilka sytuacji, które mogą wywoływać wątpliwości, co do tego kto faktycznie jest matką dziecka. Możemy podzielić je na przypadki związane z efektem zamierzonej działalności ... czytaj więcej »

Czym się różni pozbawienie władzy rodzicielskiej od jej ograniczenia?

03.11.2016 | Prawo rodzinne

W niektórych wypadkach władza rodzicielska jednego lub obojga rodziców jest ograniczana, a w innych rodzice są jej pozbawiani. Od czego to zależy? Czy w wyroku rozwodowym można ograniczyć władzę rodzicielską? Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza pozbawienie ... czytaj więcej »

Jak prawnie zostało uregulowane świadczenie rodzicielskie?

21.06.2016 | Prawo rodzinne

Do końca 2015 roku prawo do zasiłku macierzyńskiego, a więc świadczenia z tytułu urodzenia, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka, mogły nabyć tylko kobiety, które pracowały na etacie lub opłacały ubezpieczenie chorobowe. Nowelizacją z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

01.06.2016 | Prawo rodzinne

Jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego jest dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z ... czytaj więcej »

Rola planu wychowawczego w procesie rozwodowym

07.04.2016 | Rozwód

W wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka o kilku kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi małżonków, np. o alimentach, władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania oraz o kontaktach z rodzicami. Rodzice natomiast mogą przygotować wspólnie dokument, zwany “planem ... czytaj więcej »

Kiedy adopcja dziecka jest możliwa?

04.03.2016 | Prawo rodzinne

   Przysposobienie nazywane potocznie adopcją to utworzenie stosunku prawnego między przysposabiającym a przysposobionym podobnego, jaki istnieje w naturalnej rodzinie między rodzicami a dziećmi. Jest to inaczej mówiąc przyjęcie obcego dziecka do własnej rodziny i uznanie ... czytaj więcej »

Jak prawnie przysposobić dziecko?

22.02.2016 | Prawo rodzinne

   Przysposobienie jest stosunkiem prawno-rodzinnym pomiędzy przysposabiającym czyli osobą, która adoptowała a przysposobionym czyli dzieckiem, które ma być adoptowane. Generalnie w wyniku przysposobienia powstają pomiędzy nimi takie same prawa i obowiązki jak ... czytaj więcej »

Jak prawnie przeciwdziałać porwaniu rodzicielskiemu?

16.02.2016 | Prawo rodzinne

Tematyka prawa rodzinnego, zwłaszcza w zakresie kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi w przypadku rozwodu, to zagadnienia szczególnie trudne, wrażliwe i niewygodne. Z jednej bowiem strony orzeczenie dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

26.01.2016 | Prawo rodzinne

Władza rodzicielska to nie tylko prawa, ale również obowiązki wobec dziecka. Rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej w sytuacji, kiedy nadużywa swoich praw wobec dziecka lub nie wykonuje swoich obowiązków prawidłowo bądź z jakiegoś powodu nie może im podołać. ... czytaj więcej »