Porada prawna on-line

Separacja

Jak prawnie zmienia się sytuacja małżonków wskutek orzeczenia separacji?

03.03.2016 | Prawo rodzinne

Orzeczenie separacji nie ma tożsamych skutków, jakie ponosi za sobą orzeczenie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Z jednej strony bowiem małżeństwo nadal trwa, jednak sytuacja małżonków pozostających w separacji ulega diametralnej zmianie. czytaj więcej »

Separacja a alimenty na rzecz małżonka

03.03.2016 | Prawo rodzinne

Zgodnie z art. 61[4] § 3 k.r.o. małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Powinność niesienia pomocy współmałżonkowi może przybierać formę majątkową albo osobistą. Czy to jednak oznacza, że jeden z ... czytaj więcej »

Separacja orzekana na zgody wniosek stron

23.02.2016 | Separacja

W toku postępowania wszczętego w trybie art. 611 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. na zgodny wniosek stron dotyczący orzeczenia separacji, sąd bada czy mamy do czynienia ze spełnieniem przesłanki pozytywnej tj. zupełnym rozkładem pożycia i czy orzeczeniu separacji nie ... czytaj więcej »

Separacja – przeszkody prawne

18.02.2016 | Separacja

Mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. czytaj więcej »

Kiedy można uzyskać separację?

15.02.2016 | Separacja

Artykuł 611 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że dla orzeczenia separacji małżonków konieczne jest wyłącznie zaistnienie stanu zupełności rozkładu pożycia między małżonkami. O zupełnym rozkładzie pożycia między małżonkami mówi się wówczas, gdy ... czytaj więcej »