Porada prawna on-line

Prawo rodzinne

Czy Program 500+ wpływa na obniżenie alimentów?

27.04.2016 | Alimenty

Wraz z wejściem w życie programu 500+ pojawiły sie osoby zainteresowane obniżeniem alimentów zasądzonych na rzecz ich dzieci z powodu dodatkowego dochodu. Zapadł już nawet pierwszy wyrok, w którym sąd odmowę przyznania dziecku wyższego świadczenia umotywował m.in. ... czytaj więcej »

Rola planu wychowawczego w procesie rozwodowym

07.04.2016 | Rozwód

W wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka o kilku kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi małżonków, np. o alimentach, władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania oraz o kontaktach z rodzicami. Rodzice natomiast mogą przygotować wspólnie dokument, zwany “planem ... czytaj więcej »

Kiedy adopcja dziecka jest możliwa?

04.03.2016 | Prawo rodzinne

   Przysposobienie nazywane potocznie adopcją to utworzenie stosunku prawnego między przysposabiającym a przysposobionym podobnego, jaki istnieje w naturalnej rodzinie między rodzicami a dziećmi. Jest to inaczej mówiąc przyjęcie obcego dziecka do własnej rodziny i uznanie ... czytaj więcej »

Jak prawnie zmienia się sytuacja małżonków wskutek orzeczenia separacji?

03.03.2016 | Prawo rodzinne

Orzeczenie separacji nie ma tożsamych skutków, jakie ponosi za sobą orzeczenie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Z jednej strony bowiem małżeństwo nadal trwa, jednak sytuacja małżonków pozostających w separacji ulega diametralnej zmianie. czytaj więcej »

Separacja a alimenty na rzecz małżonka

03.03.2016 | Prawo rodzinne

Zgodnie z art. 61[4] § 3 k.r.o. małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Powinność niesienia pomocy współmałżonkowi może przybierać formę majątkową albo osobistą. Czy to jednak oznacza, że jeden z ... czytaj więcej »

Separacja orzekana na zgody wniosek stron

23.02.2016 | Separacja

W toku postępowania wszczętego w trybie art. 611 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. na zgodny wniosek stron dotyczący orzeczenia separacji, sąd bada czy mamy do czynienia ze spełnieniem przesłanki pozytywnej tj. zupełnym rozkładem pożycia i czy orzeczeniu separacji nie ... czytaj więcej »

Jak prawnie przysposobić dziecko?

22.02.2016 | Prawo rodzinne

   Przysposobienie jest stosunkiem prawno-rodzinnym pomiędzy przysposabiającym czyli osobą, która adoptowała a przysposobionym czyli dzieckiem, które ma być adoptowane. Generalnie w wyniku przysposobienia powstają pomiędzy nimi takie same prawa i obowiązki jak ... czytaj więcej »

Separacja – przeszkody prawne

18.02.2016 | Separacja

Mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. czytaj więcej »

Jak prawnie przeciwdziałać porwaniu rodzicielskiemu?

16.02.2016 | Prawo rodzinne

Tematyka prawa rodzinnego, zwłaszcza w zakresie kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi w przypadku rozwodu, to zagadnienia szczególnie trudne, wrażliwe i niewygodne. Z jednej bowiem strony orzeczenie dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców ... czytaj więcej »

Kiedy można uzyskać separację?

15.02.2016 | Separacja

Artykuł 611 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że dla orzeczenia separacji małżonków konieczne jest wyłącznie zaistnienie stanu zupełności rozkładu pożycia między małżonkami. O zupełnym rozkładzie pożycia między małżonkami mówi się wówczas, gdy ... czytaj więcej »