Porada prawna on-line

Prawo rodzinne

Jak prawnie zawrzeć małżeństwo przez pełnomocnika?

11.02.2016 | Prawo rodzinne

Prawo polskie wskazuje, że małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią także, że przyszli ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowana jest alimentacja w rodzinie?

03.02.2016 | Prawo rodzinne

Obowiązek alimentacyjny często jest kojarzony ze świadczeniami rodziców wobec swoich małoletnich dzieci. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę, że w niektórych przypadkach również inni członkowie rodziny mogą być zobowiązani do ponoszenia kosztów ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

26.01.2016 | Prawo rodzinne

Władza rodzicielska to nie tylko prawa, ale również obowiązki wobec dziecka. Rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej w sytuacji, kiedy nadużywa swoich praw wobec dziecka lub nie wykonuje swoich obowiązków prawidłowo bądź z jakiegoś powodu nie może im podołać. ... czytaj więcej »

Jak prawnie zatrudnić opiekunkę do dziecka?

19.01.2016 | Prawo rodzinne

     Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wiele mam chciałoby ponownie podjąć zatrudnienie. Stają wtedy przed niełatwą decyzją – kwestią opieki nad dzieckiem w czasie wykonywania  obowiązków zawodowych. Nadal rzadko rodzice decydują się na ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowany jest obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami?

18.01.2016 | Prawo rodzinne

W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy i przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek alimentacyjny wobec drugiego małżonka w niektórych przypadkach istnieje również po ustaniu małżeństwa. czytaj więcej »

Jak prawnie wyegzekwować wykonanie orzeczeń o kontaktach z dzieckiem?

14.01.2016 | Prawo rodzinne

Czy prawo przewiduje narzędzia prawne umożliwiające zobowiązanie drugiego rodzica do tego, aby liczył się z uczuciami dziecka?  Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 113§1  wskazuje, że „ Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dzieci mają ... czytaj więcej »