Porada prawna on-line

Spadki

Co to jest wydziedziczenie? Jak skutecznie kogoś wydziedziczyć?

13.01.2017 | Spadki

Może się zdarzyć, że spadkodawca nie chce, żeby konkretna osoba po nim dziedziczyła. Co może wtedy zrobić? W jakich przypadkach można skutecznie kogoś wydziedziczyć? czytaj więcej »

Umowa darowizny, umowa dożywocia czy testament? Jak prawnie przekazać nieruchomość potomkom.

21.03.2016 | Spadki

Umowa darowizny i dożywocia bardzo często są rozważane w kontekście przekazania nieruchomości młodszym pokoleniom. Często bowiem starsze pokolenia, np. rodzice, rozważają, któremu ze swoich dzieci powinni przekazać nieruchomość jednocześnie uzyskując jego dozgonną opiekę. Innym ... czytaj więcej »

Jak prawnie podzielić majątek spadkowy?

01.03.2016 | Spadki

       Bardzo często dochodzi do sytuacji, że po jednym spadkodawcy dziedziczy kilka osób. Powstaje wtedy między spadkobiercami współwłasność odziedziczonego majątku. Nie zawsze uprawnieni do masy spadkowej po zmarłym są zgodni, co do tego jak ... czytaj więcej »

Jak prawnie sporządzać umowy zrzeczenia się dziedziczenia i zbycia spadku ?

25.02.2016 | Spadki

Nieotrzymanie spadku, ale i jego otrzymanie budzi wiele emocji u ludzi, których zwykle dotyczy. Praktyka pokazuje, że nie brakuje sytuacji, gdy spadkobierca nie jest zadowolony z tego, co otrzymał. Często jest też tak, że otrzymujący spadek niezwłocznie decyduje się na jego zbycie ... czytaj więcej »

Jak prawnie domagać się zapłaty należnego zachowku?

12.02.2016 | Spadki

Spadkodawca może swobodnie rozdysponować swoim majątkiem-, w szczególności może sporządzić testament, w którym wskaże osobę lub osoby, które będą po nim dziedziczyć lub przyjąć, że porządek dziedziczenia ustawowego odpowiada jego woli i takiego testamentu nie ... czytaj więcej »

Jak prawnie dochodzić prawa do zachowku?

01.02.2016 | Spadki

Praktyka zawodowa pokazuje, iż nierzadko ustawowi spadkobiercy są pomijani w testamencie, bądź też ich udział w podziale majątku jest minimalny. Wówczas takie osoby mogą ubiegać się o wypłacenie zachowku. Co ważne, w jego skład wchodzą wszelkie darowizny otrzymane za życia od ... czytaj więcej »

Jak prawnie odwołać testament?

19.01.2016 | Spadki

Właściwie napisany testament pozwala na uporządkowanie spraw związanych z naszym majątkiem na wypadek śmierci zgodnie z naszą wolą. Daje nam możliwość zapobiegnięcia przyszłym, ewentualnym sporom między spadkobiercami, a przede wszystkim możliwość decydowania o losie naszego majątku po ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność za długi spadkowe po nowelizacji

12.01.2016 | Spadki

Do dnia 18 października 2015 r. niezłożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku skutkowało przyjęciem go wprost. Po tej dacie skutkiem zaniedbania spadkobiercy jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Co te terminy oznaczają i co maja wspólnego z ... czytaj więcej »