Porada prawna on-line

Ubezpieczenia

Odszkodowanie od ZUS dla pracownika za wypadek przy pracy

13.04.2016 | ZUS

Świadczenie pracy często wiąże się z ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. Oczywiście, na niektórych stanowiskach (np. bezpośrednio produkcyjnych) ryzyko to jest większe, na innych (np. biurowych) zdecydowanie mniejsze. Jak pokazują statystyki – wypadkom przy pracy ulega ... czytaj więcej »

Regres ubezpieczeniowy w komunikacyjnym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej

13.04.2016 | Ubezpieczenia majątkowe

Jak powszechnie wiadomo posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Oczywiście, obowiązek ten znajduje ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

29.03.2016 | ZUS

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie, która z przyczyn zdrowotnych nie może wykonywać pracy. Przy ustalaniu prawa do tego świadczenia bierze się pod uwagę poza oceną stanu zdrowia również inne ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać rentę rodzinną?

09.02.2016 | Ubezpieczenia

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mającym na celu ochronę finansową najbliższych członków rodziny zmarłego. Przepisy ubezpieczeń społecznych określają wymagania, jakie powinien spełnić zmarły i jego rodzina, aby zasiłek w postaci renty ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać świadczenia socjalne po przekroczeniu kwoty uprawniającej do skorzystania?

05.02.2016 | Ubezpieczenia społeczne

Polski system socjalny opiera się na teorii społecznej sprawiedliwości. Zakłada ona, iż pewna grupa osób jest, a pewna nie jest uprawniona do otrzymywania określonych świadczeń socjalnych, takich jak zasiłki rodzinne, becikowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy też głośne ... czytaj więcej »

Czym różni się działalność brokera ubezpieczeniowego od działalności agenta?

03.02.2016 | Ubezpieczenia

Pojęcia brokera ubezpieczeniowego i agenta ubezpieczeniowego często stosuje się zamiennie. Choć łączą je pewne cechy wspólne, to jednak nie są to pojęcia synonimiczne. Oba zawody różnią się kilkoma bardzo istotnymi kwestiami. czytaj więcej »

Kontrakt menadżerski - wygodna forma zarządzania przedsiębiorstwem czy nieopłacalna

02.02.2016 | Handlowe i gospodarcze

Czym jest kontrakt menadżerski? Dla kogo jest to korzystna forma współpracy? Co powinien zawierać kontrakt menadżerski? Jakie są konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z czerwca 2015 r. dla menadżerów?  czytaj więcej »