Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Specyfika przestępczości na kartach płatniczych. Jak uchronić się przed skimmingiem?

25.02.2016 | Prawo karne

Rozwój bankowości elektronicznej niesie ze sobą wiele korzyści. Wprowadzenie kart płatniczych ograniczyło konieczność noszenia dużej ilości gotówki, a tym samo ryzyko jej kradzieży. Niestety, jak się okazuje, nowe formy bankowości przyczyniły się do powstania nowego rodzaju ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest zasiedzenie nieruchomości?

24.02.2016 | Zasiedzenie

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego pozwalającą na nieodpłatne nabycie własności rzeczy w wyniku jej długotrwałego posiadania. Do zasiedzenia może dojść, jeśli przez przewidziany prawem okres czasu stan faktyczny posiadania danej rzeczy różni się od stanu prawnego. ... czytaj więcej »

Legalizacja samowoli budowlanej

23.02.2016 | Budowlane

Zjawisko samowoli budowlanej jest już coraz rzadsze, jednak nadal problematyczne. Przepisy prawa nie przewidują takiej konstrukcji i jej nie definiują, w związku z czym przyjmuje się, iż samowolą jest wybudowanie obiektu bez wymaganego prawem zezwolenia na budowę lub właściwego zgłoszenia ... czytaj więcej »

Separacja orzekana na zgody wniosek stron

23.02.2016 | Separacja

W toku postępowania wszczętego w trybie art. 611 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. na zgodny wniosek stron dotyczący orzeczenia separacji, sąd bada czy mamy do czynienia ze spełnieniem przesłanki pozytywnej tj. zupełnym rozkładem pożycia i czy orzeczeniu separacji nie ... czytaj więcej »

Jak prawnie przysposobić dziecko?

22.02.2016 | Prawo rodzinne

   Przysposobienie jest stosunkiem prawno-rodzinnym pomiędzy przysposabiającym czyli osobą, która adoptowała a przysposobionym czyli dzieckiem, które ma być adoptowane. Generalnie w wyniku przysposobienia powstają pomiędzy nimi takie same prawa i obowiązki jak ... czytaj więcej »

Czy przedsiębiorca może kontrolować swoich telepracowników?

19.02.2016 | Prawo pracy

XXI wiek jest zdecydowanie okresem, w którym rozwinęło się wiele bardzo różnych form pracy i zatrudnienia. Między innymi popularność zyskały outsourcing, co-working, czy praca wykonywana osobiście w formie zdalnej. Wielu przedsiębiorców z uwagi  na niższe ... czytaj więcej »

Jak prawnie odstąpić od umowy zawartej na odległość?

19.02.2016 | Konsumenci

Umową zawartą na odległość jest umowa zawierana bez jednoczesnej, fizycznej obecności obu stron. Są to umowy zawierane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a przykładem mogą być zakupy w sklepie internetowym czy umowy zawierane za pośrednictwem telefonu z ... czytaj więcej »

Separacja – przeszkody prawne

18.02.2016 | Separacja

Mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. czytaj więcej »

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

16.02.2016 | Administracyjne

Terminy w postępowaniach wszelkiego rodzaju są newralgicznym ich punktem. Decydują bowiem o płynności jego prowadzenia, pozwalają w przybliżeniu oszacować termin zakończenia danej procedury i pozwala odpowiednio zaplanować dalsze działania. Zdarzają się jednak przypadki, gdy z przyczyn ... czytaj więcej »

Jak prawnie złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego?

16.02.2016 | Administracyjne

Obecnie wiele uwagi poświęca się samej instytucji Trybunału Konstytucyjnego. Nic dziwnego, gdyż jest to podmiot bardzo istotny z punktu widzenia dbałości o nienaruszalność praw i wolności, jakie są przyznawane obywatelom przez Konstytucję. Niestety zdarza się, iż są one łamane. ... czytaj więcej »