Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Jak prawnie uzyskać urlop na żądanie?

09.02.2016 | Prawo pracy

 Prawo do urlopu wypoczynkowego jest nieodłącznym elementem każdego stosunku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym w wymiarze mu przysługującym. Natomiast pracownik ma obowiązek korzystania z urlopu - ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać rentę rodzinną?

09.02.2016 | Ubezpieczenia

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mającym na celu ochronę finansową najbliższych członków rodziny zmarłego. Przepisy ubezpieczeń społecznych określają wymagania, jakie powinien spełnić zmarły i jego rodzina, aby zasiłek w postaci renty ... czytaj więcej »

Jak prawnie wystąpić o możliwość głosowania korespondencyjnego albo przez pełnomocnika?

08.02.2016 | Administracyjne

Każdy głos podczas wyborów się liczy. Historia zna takie przypadki, gdzie kandydat wygrał niewielką przewagą. Dlatego też państwo wychodzi naprzeciw obywatelom, którzy osobiście nie mogą stawić się w komisji wyborczej, a równocześnie chcieliby wziąć udział w ... czytaj więcej »

Jak prawnie wydziedziczyć członków najbliższej rodziny?

08.02.2016 | Cywilne

Jak pokazuje praktyka, podział majątku to problem dla wielu osób, niezależnie od ich wieku. Najbardziej problematyczne ustalenie dziedziców majątku bywa dla ludzi w wieku średnim, zwłaszcza, jeśli ich relacje rodzinne, a zwłaszcza relacje z współmałżonkiem, czy ... czytaj więcej »

Odzyskanie prawa jazdy zabranego przez Policję w trakcie kontroli drogowej

05.02.2016 | Prawo administracyjne

Zmiana przepisów dotyczących ograniczeń prędkości oraz kar za wykroczenia drogowe była już szeroko komentowana nie tylko przez środowisko prawnicze, ale także, a może przede wszystkim – przez samych zainteresowanych, tj. kierowców. Zdania są oczywiście podzielone, choć ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać świadczenia socjalne po przekroczeniu kwoty uprawniającej do skorzystania?

05.02.2016 | Ubezpieczenia społeczne

Polski system socjalny opiera się na teorii społecznej sprawiedliwości. Zakłada ona, iż pewna grupa osób jest, a pewna nie jest uprawniona do otrzymywania określonych świadczeń socjalnych, takich jak zasiłki rodzinne, becikowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego czy też głośne ... czytaj więcej »

Czy można użyć nagrania rozmowy lub filmu jako dowodu w sądzie?

04.02.2016 | Prawo cywilne

W kodeksie postępowania cywilnego nie znajduje się przepis, który wprost zakazałby przeprowadzania dowodów z użyciem prywatnych nagrań audio i video zdobytych bez zgody nagrywanej osoby. Co więcej, katalog środków dowodowych, zgodnie z art. 309 k.p.c., nie jest ... czytaj więcej »

Czym różni się działalność brokera ubezpieczeniowego od działalności agenta?

03.02.2016 | Ubezpieczenia

Pojęcia brokera ubezpieczeniowego i agenta ubezpieczeniowego często stosuje się zamiennie. Choć łączą je pewne cechy wspólne, to jednak nie są to pojęcia synonimiczne. Oba zawody różnią się kilkoma bardzo istotnymi kwestiami. czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowana jest alimentacja w rodzinie?

03.02.2016 | Prawo rodzinne

Obowiązek alimentacyjny często jest kojarzony ze świadczeniami rodziców wobec swoich małoletnich dzieci. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę, że w niektórych przypadkach również inni członkowie rodziny mogą być zobowiązani do ponoszenia kosztów ... czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

02.02.2016 | Cywilne

Czy umowa na czas określony zawsze musi trwać przez cały okres na jaki została zawarta? Jakie postanowienia powinna zwierać umowa najmu zawarta na czas oznaczony, aby możliwe było wcześniejsze jej rozwiązanie? Jak szczegółowe muszą to być postanowienia?  czytaj więcej »