Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Kontrakt menadżerski - wygodna forma zarządzania przedsiębiorstwem czy nieopłacalna

02.02.2016 | Ubezpieczenia

Czym jest kontrakt menadżerski? Dla kogo jest to korzystna forma współpracy? Co powinien zawierać kontrakt menadżerski? Jakie są konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z czerwca 2015 r. dla menadżerów?  czytaj więcej »

Z jakich ulg i zwolnień mogą skorzystać podatnicy podatku rolnego, a z jakich leśnego?

01.02.2016 | Podatki

Zarówno podatek leśny, jak i rolny należą do podatków lokalnych. Na ich kształt w dużej mierze wpływają lokalne rozwiązania. Jednakże część z nich jest wspólna i wynika z obowiązujących ustaw -  Ustawy z dn. 30.10.2002 r. o podatku leśnym oraz Ustawy o podatku ... czytaj więcej »

Jak prawnie dochodzić prawa do zachowku?

01.02.2016 | Spadki

Praktyka zawodowa pokazuje, iż nierzadko ustawowi spadkobiercy są pomijani w testamencie, bądź też ich udział w podziale majątku jest minimalny. Wówczas takie osoby mogą ubiegać się o wypłacenie zachowku. Co ważne, w jego skład wchodzą wszelkie darowizny otrzymane za życia od ... czytaj więcej »

Jak prawnie został uregulowany dyżur pracownika?

29.01.2016 | Prawo pracy

Kodeks pracy w art. 1515 § 1 określa, że pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawiania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez ... czytaj więcej »

Umowa na czas określony po 22 II 2016 roku

28.01.2016 | Umowa o pracę

Zmiany ustawodawstwa z zakresu prawa pracy niemal zawsze wiążą się z szeroką dyskusją pomiędzy pracodawcami, pracownikami, organizacjami pozarządowymi oraz politykami. Nieco inaczej było w przypadku nowelizacji Kodeksu Pracy z dnia 25 czerwca 2015 roku, która wejdzie w życie 22 ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowany jest zakaz konkurencji w prawie pracy?

28.01.2016 | Prawo pracy

W ostatnim czasie pracodawcy coraz częściej zabezpieczają interesy swojego przedsiębiorstwa, podpisując z pracownikami umowy o zakazie konkurencji. Jest to, ogólnie rzecz ujmując, zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej zarówno w ramach samodzielnej działalności jak i ... czytaj więcej »

Jak prawnie uchronić się przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe zbywcy nieruchomości?

27.01.2016 | Podatki

Kupując nieruchomość mało kto zastanawia się nad tym, że razem z nią można również przejąć ciążące na niej zaległości podatkowe. Jak tego uniknąć? Warto przeczytać ten tekst, w celu dowiedzenia się na co uważać, i co wziąć pod uwagę przy kupnie nieruchomości. czytaj więcej »

Jak prawnie umorzyć zaległość podatkową?

27.01.2016 | Podatki

Zaległość, to podatek, którego termin płatności już minął i rosną nam odsetki. Jeżeli nasza sytuacja nie pozwala na terminowe uregulowanie zaległości podatkowej, możemy zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej. czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

26.01.2016 | Prawo rodzinne

Władza rodzicielska to nie tylko prawa, ale również obowiązki wobec dziecka. Rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej w sytuacji, kiedy nadużywa swoich praw wobec dziecka lub nie wykonuje swoich obowiązków prawidłowo bądź z jakiegoś powodu nie może im podołać. ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane są potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

26.01.2016 | Prawo pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi za świadczenie pracy wobec pracodawcy przysługuje wynagrodzenie, które ma określone cechy. Jest szczególnie chronione przez prawo, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, pracownik nie ... czytaj więcej »