Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Jak prawnie uregulowana jest dyskryminacja kandydata do pracy?

26.01.2016 | Prawo pracy

Dyskryminacja to odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji. Należy przez to rozumieć gorsze traktowanie danej osoby czy też grupy osób wyróżnionych ze względu na jakąś cechę, która staje się wówczas ... czytaj więcej »

Misseling - zakazana metoda

23.01.2016 | Konsumenci

Pojęcie missellingu­ wykwitło na kanwie działań instytucji finansowych, jednakże może ono być spotykane w zasadzie w każdej branży. Termin ten został ukłuty z dwóch słów pochodzących z języka angielskiego tj. to miss (chybić, rozminąć się, nie trafić) oraz selling ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowana jest praca w porze nocnej?

21.01.2016 | Prawo pracy

Wykonywanie pracy może przypadać zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej. Z uwagi na to, że człowiek jest zdolny do maksymalnego wysiłku fizycznego i umysłowego w dzień, a pora nocna jest przeznaczona na sen, praca w porze nocnej wiąże się z większym obciążeniem organizmu. ... czytaj więcej »

Pomówienie – analiza czynu zabronionego z art. 212 k.k.

21.01.2016 | Karne

Pomówienia (zniesławienia) dopuszcza się ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę ... czytaj więcej »

Zmiany w regulacji urlopów rodzicielskich

20.01.2016 | Prawo pracy

Począwszy od dnia 2 stycznia 2016 r. zmianie uległy zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Mianowicie zgodnie z nowymi przepisami dodatkowy urlop macierzyński został włączony do urlopu rodzicielskiego.  czytaj więcej »

Zmiany w umowach o pracę na czas określony

20.01.2016 | Umowa o pracę

Zmiana przepisów, która wejdzie w życie dnia 22 lutego 2016 r., spowoduje przede wszystkim ograniczenie czasowe trwania umów na czas określony z tym samym pracownikiem oraz ich liczby. Mianowicie umowa o pracę na czas określony lub łączny okres zatrudnienia na ... czytaj więcej »

Jak prawnie zatrudnić opiekunkę do dziecka?

19.01.2016 | Prawo rodzinne

     Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wiele mam chciałoby ponownie podjąć zatrudnienie. Stają wtedy przed niełatwą decyzją – kwestią opieki nad dzieckiem w czasie wykonywania  obowiązków zawodowych. Nadal rzadko rodzice decydują się na ... czytaj więcej »

Jak prawnie odwołać testament?

19.01.2016 | Spadki

Właściwie napisany testament pozwala na uporządkowanie spraw związanych z naszym majątkiem na wypadek śmierci zgodnie z naszą wolą. Daje nam możliwość zapobiegnięcia przyszłym, ewentualnym sporom między spadkobiercami, a przede wszystkim możliwość decydowania o losie naszego majątku po ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane są okresy wypowiedzenia poszczególnych umów o pracę? (stan prawny do dnia 26.02.2016 r.)

18.01.2016 | Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę jest typowym sposobem rozwiązania więzi prawnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Wypowiedzieć stosunek pracy może zarówno pracownik jak i pracodawca. Okres wypowiedzenia spełnia funkcję ochronną - chroni jedną i drugą stronę przed ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowany jest obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami?

18.01.2016 | Prawo rodzinne

W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy i przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek alimentacyjny wobec drugiego małżonka w niektórych przypadkach istnieje również po ustaniu małżeństwa. czytaj więcej »