Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Jak prawnie wymeldować lokatora?

18.07.2016 | Administracyjne

Zameldowanie, wedle ustawy z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.), ma służyć celom ewidencyjnym i potwierdza pobyt danej osoby w konkretnym miejscu. Niektóre osoby jednak żyją w błędnym przekonaniu, że ... czytaj więcej »

Jak prawnie wymeldować lokatora, który się wyprowadził?

14.07.2016 | Administracyjne

Zameldowanie, wedle ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ma służyć celom ewidencyjnym i potwierdza pobyt danej osoby w konkretnym miejscu. Obecnie istnieje jeszcze obowiązek meldunkowy, zgodnie z którym obywatel polski powinien zameldować się w ciągu 30 dni od ... czytaj więcej »

Jak prawnie wyciąć drzewa na działce?

12.07.2016 | Administracyjne

Lato to czas, kiedy decydujemy się na porządki na naszych działkach. Posiadacze nieruchomości postanawiają przy tym niejednokrotnie wyciąć zbędne drzewa lub krzewy. Zgodnie z polskimi przepisami, pomimo faktu bycia właścicielem nieruchomości, nie ma pełnej swobody w decydowaniu, ... czytaj więcej »

Dochodzenie odszkodowania „na zasadach ogólnych” cz. II

11.07.2016 | Cywilne

Jak wskazano w części I tekstu o dochodzeniu odszkodowania na zasadach ogólnych, podstawowym przepisem odnoszącym się do odpowiedzialności odszkodowawczej jest art. 415 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on, iż kto ze swojej winy spowodował szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Od ... czytaj więcej »

Co powinien zapewnić pracodawca w trakcie upałów?

05.07.2016 | Prawo pracy

W tym roku meteorolodzy zapowiadają kolejne gorące lato. Z pewnością upały sprzyjają wypoczynkowi, ale jeśli trzeba pozostać w pracy mogą szczególnie dokuczać. Pracodawcy są zobowiązani spełnić dodatkowe wymagania w letnie dni tak, aby pracownik mógł wykonywać swoją ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

04.07.2016 | Prawo rodzinne

Fundusz alimentacyjny ma na celu dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji.    czytaj więcej »

Jakie są prawne przesłanki zawarcia małżeństwa wyznaniowego o skutkach cywilnych?

28.06.2016 | Prawo rodzinne

Przepisy dotyczące małżeństwa zostały uregulowane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W przeszłości osoby chcące zawrzeć małżeństwo w formie cywilnej i  wyznaniowej były zmuszone do przeprowadzenia dwóch ceremonii: jednej w Urzędzie Stanu Cywilnego, w obecności ... czytaj więcej »

Jak odróżnić umowę zlecenia od umowy o dzieło?

23.06.2016 | Cywilne

W świadomości społeczeństwa często umowa o dzieło i umowa zlecenie są ze sobą utożsamiane. Obie te formy umów nazywa się mianem „umów śmieciowych”, nadając im pejoratywne znaczenie – całkiem niesłusznie. Obie są tak samo potrzebne w obrocie gospodarczym jak ... czytaj więcej »

Dochodzenie odszkodowania „na zasadach ogólnych” cz. I

21.06.2016 | Cywilne

Przepisy prawa bardzo często odsyłają do tzw. „przepisów ustawy” lub „zasad ogólnych”. Zapisy te są niezmiernie ważne, bowiem określają tryb dochodzenia swoich praw, a także ewentualną ścieżkę ich dochodzenia. Wniosek z tego jest prosty – warto ... czytaj więcej »

Jak prawnie zostało uregulowane świadczenie rodzicielskie?

21.06.2016 | Prawo rodzinne

Do końca 2015 roku prawo do zasiłku macierzyńskiego, a więc świadczenia z tytułu urodzenia, objęcia opieką lub przysposobienia dziecka, mogły nabyć tylko kobiety, które pracowały na etacie lub opłacały ubezpieczenie chorobowe. Nowelizacją z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy ... czytaj więcej »