Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Jak prawnie dokonać przewłaszczenia na zabezpieczenie?

09.05.2016 | Prawo cywilne

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to umowa, na mocy której kredytobiorca przenosi na kredytodawcę własność rzeczy z obowiązkiem jej zwrotu w przypadku, gdy kredyt zostanie spłacony. Banki lub firmy leasingowe często udzielają środków finansowych pod takie zabezpieczenie. ... czytaj więcej »

Pełnomocnictwa w prawie cywilnym – ogólne i szczególne

04.05.2016 | Cywilne

Pełnomocnictwo jest formą przedstawicielstwa, którą ustawodawca przewidział dla strony postępowania lub stosunku prawnego tak, by ta nie musiała działać samodzielnie w przypadku, gdy nie chce lub nie może tego zrobić. Teoria reprezentacji, która leży u podstaw pełnomocnictwa ... czytaj więcej »

Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

28.04.2016 | Cywilne

Sąd orzeka o ubezwłasnowolnieniu całkowitym osoby, której stan względu na chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub zaburzenia psychiczne spowodowane alkoholizmem lub narkomanią jest na tyle poważny, że nie jest ona sama w stanie pokierować swoim życiem. Osoba ... czytaj więcej »

Roszczenia cywilne w procesie karnym po 1 lipca 2015 roku

27.04.2016 | Prawo karne

Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. wskazuje, że obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę orzeka się, stosując przepisy prawa cywilnego. Dzięki temu, określony w art. 46 k.k. obowiązek naprawienia, w całości albo w ... czytaj więcej »

Czy Program 500+ wpływa na obniżenie alimentów?

27.04.2016 | Alimenty

Wraz z wejściem w życie programu 500+ pojawiły sie osoby zainteresowane obniżeniem alimentów zasądzonych na rzecz ich dzieci z powodu dodatkowego dochodu. Zapadł już nawet pierwszy wyrok, w którym sąd odmowę przyznania dziecku wyższego świadczenia umotywował m.in. ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane jest postępowanie uproszczone?

21.04.2016 | Cywilne

Postępowanie uproszczone, jak sama nazwa wskazuje, zostało wprowadzone do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w celu przyspieszenia rozpoznania nieskomplikowanych spraw. Istotnym jest, że nie każdego roszczenia można dochodzić w tym trybie, a także trzeba mieć świadomość, że ... czytaj więcej »

Jak prawnie starać się o ubezwłasnowolnienie członka rodziny?

20.04.2016 | Cywilne

       Stosownie do przepisów praca cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych nabywamy w chwili osiągnięcia pełnoletniości. Osoba pełnoletnia może sama kształtować swoją sytuację prawną poprzez np. zawieranie umów, rozporządzanie swoim majątkiem, ... czytaj więcej »

Przestępstwo bigamii – część II

19.04.2016 | Karne

Z dzisiejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy świadomość sprawcy, że zawiera nowy związek małżeński, pozostając w dotychczasowym, ma znaczenie dla odpowiedzialności karnej za przestępstwo bigamii, co to jest oszustwo matrymonialne i za jakie przestępstwa można odpowiadać w powiązaniu ... czytaj więcej »

Czym jest europejski nakaz aresztowania?

14.04.2016 | Karne

Europejski nakaz aresztowania to mechanizm unijny, który zdecydowano się wprowadzić celem pominięcia procedur ekstradycyjnych we wzajemnych stosunkach między państwami członkowskimi. Warto nieco bliżej poznać jego specyfikę, ale i wskazać, jaka jest skuteczność posługiwania się nim ... czytaj więcej »

Kto i na jakich zasadach odpowiada za zobowiązania podatkowe?

14.04.2016 | Podatki

Wśród osób prowadzących działalność często pojawia się pytanie dotyczące istoty jak i terminów powstania zobowiązań podatkowych. Kwestia ta jest bardzo istotna, ponieważ wpływa na ustalenie solidarnej odpowiedzialności osób trzecich – z zwłaszcza tych, ... czytaj więcej »