Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Odszkodowanie od ZUS dla pracownika za wypadek przy pracy

13.04.2016 | Ubezpieczenia społeczne

Świadczenie pracy często wiąże się z ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. Oczywiście, na niektórych stanowiskach (np. bezpośrednio produkcyjnych) ryzyko to jest większe, na innych (np. biurowych) zdecydowanie mniejsze. Jak pokazują statystyki – wypadkom przy pracy ulega ... czytaj więcej »

Regres ubezpieczeniowy w komunikacyjnym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej

13.04.2016 | Ubezpieczenia majątkowe

Jak powszechnie wiadomo posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Oczywiście, obowiązek ten znajduje ... czytaj więcej »

Dochodzenie przez firmy windykacyjne przedawnionych długów

08.04.2016 | Przedawnienie

Rynek wierzytelności w Polsce ma się naprawdę znakomicie. Akcje spółek zajmujących się windykacją raz po raz przynoszą znaczne zyski dla inwestorów (dość powiedzieć, że potentat, KRUK S.A., w przeciągu ostatniego roku zyskał na giełdzie 60,22%, a w przeciągu 5 lat – ... czytaj więcej »

Jak prawnie dochodzić swoich praw w przypadku pozornej likwidacji stanowiska pracy?

08.04.2016 | Umowa o pracę

Do rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem konieczne jest podanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia musi nastąpić na piśmie, a podany powód powinien być ... czytaj więcej »

Rola planu wychowawczego w procesie rozwodowym

07.04.2016 | Rozwód

W wyroku orzekającym rozwód sąd orzeka o kilku kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi małżonków, np. o alimentach, władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania oraz o kontaktach z rodzicami. Rodzice natomiast mogą przygotować wspólnie dokument, zwany “planem ... czytaj więcej »

Przestępstwo bigamii – część I

06.04.2016 | Karne

Jeżeli bigamiczny związek małżeński, zawarty przez osobę pozostającą w ważnym związku małżeńskim, zawarty zostanie za zagranicą, w miejscu, gdzie bigamia nie jest uznana przez prawo za przestępstwo, to – ze względu na art. 111 § 1 k.k. – na gruncie prawa polskiego ... czytaj więcej »

Stalking a samobójstwo ofiary

06.04.2016 | Karne

Typowymi przejawami stalkingu są: częste wysyłanie niepożądanych wiadomości e-mail, sms, nękanie telefonami, częste nagabywanie pokrzywdzonego, śledzenie pokrzywdzonego. Stopień dokuczliwości stalkingu może być przybrać różne rozmiary, w skrajnych wypadkach nękanie może doprowadzić ... czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony, gdy umowa nie daje takiego prawa

05.04.2016 | Najem i dzierżawa

Czy umowa na czas określony zawsze musi trwać przez cały okres na jaki została zawarta? Czy są sytuacje, gdy najemca może wypowiedzieć umowę nawet w przypadku, gdy umowa milczy na ten temat? Jak powinien zachować się najemca, który stwierdzi że w najętym lokalu są takie wady, że ... czytaj więcej »

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – część II

01.04.2016 | Karne

Z poprzedniego artykułu wiadomo już, że uporczywe uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji jest karalne. Jednak, co na gruncie tego przepisu oznacza „uporczywość”? Niealimentacja musi także narazić osobę uprawnioną na niemożność ... czytaj więcej »

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – część I

01.04.2016 | Karne

Uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji jest przestępstwem penalizowanym w Kodeksie karnym. Z dzisiejszego artykułu dowiedzą się Państwo, czy nie wykonywanie umowy dotyczącej alimentów może spełniać przesłanki przestępstwa z art. 209 k.k. ... czytaj więcej »