Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Jak wygląda opodatkowanie uzyskanego dochodu ze sprzedanej nieruchomości?

30.03.2016 | Podatki

Nie każdy ma świadomość, że sprzedaż nieruchomości wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia odpowiedniego podatku. Co więcej, tym bardziej niewiele osób wie, że stawki podatku nie są jednakowe. Wszystko zależy od czasu, w którym nabyto bądź wybudowano nieruchomość. Można ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

29.03.2016 | Renty

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie, która z przyczyn zdrowotnych nie może wykonywać pracy. Przy ustalaniu prawa do tego świadczenia bierze się pod uwagę poza oceną stanu zdrowia również inne ... czytaj więcej »

Zatarcie skazania

29.03.2016 | Prawo karne

Jednym z założeniem polityki karnej jest przyjęcie, iż informacja o skazaniu ulega zatarciu po upływie określonego terminu. Po zatarciu skazania przyjmuje się fikcję, że dana osoba nigdy nie była karana. Ma to oczywiście niebagatelne znaczenie – w polskim systemie prawa osoby ... czytaj więcej »

Uporczywe nękanie czyli stalking.

25.03.2016 | Karne

Przestępstwo uporczywego nękania (stalkingu) ma charakter skutkowy, aby można było stwierdzić, że zostało dokonane, niezbędne jest wystąpienie skutku w postaci wzbudzenia u pokrzywdzonego uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotnego naruszenia jego ... czytaj więcej »

Immisje – część II

23.03.2016 | Prawo cywilne

W sytuacji, gdy dojdzie do oddziaływania pośredniego, zakłócającego korzystanie z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę, jej właściciel może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania dalszych naruszeń w drodze art. 222 § 2 k.c. tj. ... czytaj więcej »

Umowa darowizny, umowa dożywocia czy testament? Jak prawnie przekazać nieruchomość potomkom.

21.03.2016 | Spadki

Umowa darowizny i dożywocia bardzo często są rozważane w kontekście przekazania nieruchomości młodszym pokoleniom. Często bowiem starsze pokolenia, np. rodzice, rozważają, któremu ze swoich dzieci powinni przekazać nieruchomość jednocześnie uzyskując jego dozgonną opiekę. Innym ... czytaj więcej »

Potrącenia należności z wynagrodzenia

18.03.2016 | Prawo pracy

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie na gruncie prawnopracowniczym. Wynika to oczywiście z pragmatyki obrotu oraz z przyjętych zasad dotyczących ochrony praw pracownika. Wynagrodzenie musi odpowiadać przynajmniej minimalnej wysokości, określonej w odrębnych od ... czytaj więcej »

Immisje część I

17.03.2016 | Prawo cywilne

Oddziaływania wynikające z działalności prowadzonej na własnej nieruchomości, podejmowanej w ramach wykonywania prawa własności, a wpływające na sferę prawa własności innej osoby określa się mianem immisji. czytaj więcej »

Prawa i obowiązki poręczyciela zobowiązania finansowego

15.03.2016 | Cywilne

Poręczenie, zwane potocznie żyrem, jest jednym z najpopularniejszych form zabezpieczenia spłaty kredytu (oraz np. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków publicznych). Jest to zagadnienie problematyczne, bowiem często zdarza się, iż osoba zobowiązana nie jest w ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym?

15.03.2016 | Cywilne

Na polskich drogach codziennie dochodzi do wypadków, których skutki nie rzadko są tragiczne - ginie człowiek. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują instytucję zadośćuczynienia za krzywdę, jaką poniosła rodzina w wyniku śmierci osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym. ... czytaj więcej »