Porada prawna on-line

Prawo dla każdego

Jak prawnie uregulowana jest odpowiedzialność porządkowa pracownika?

14.03.2016 | Prawo pracy

       Stosunek pracy jest stosunkiem o charakterze zobowiązaniowym dwustronnym- oznacza to, że na treść tego stosunku składają się zawsze wzajemne prawa i obowiązki - pracownika i pracodawcy Zgodnie z Art. 22. § 1.  Przez nawiązanie stosunku ... czytaj więcej »

Zażalenie i skarga na bezczynność organu administracji

11.03.2016 | Administracyjne

Organy administracji, niezależnie od tego czy rządowej czy też samorządowej są związane terminami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego lub innych, właściwych przedmiotowo ustawach. Oznacza to, iż ustawodawca wyznaczył tym organom odpowiedni czas na załatwienie sprawy, zaś ... czytaj więcej »

Jak prawnie zabezpieczyć kupno mieszkania na kredyt?

11.03.2016 | Cywilne

Kupno mieszkania to jedna z ważniejszych decyzji w życiu. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie pragnący „zamieszkać na swoim” często decydują się na kupno swojego pierwszego mieszkania, korzystając z kredytu hipotecznego. Gdy znajdują więc już swoje upragnione mieszkanie, ... czytaj więcej »

Ustanowienie drogi koniecznej

10.03.2016 | Służebność

Relacje sąsiedzkie często są znacznie bardziej skomplikowane, niż byśmy tego chcieli. Czasem wynika to ze stosunków międzyludzkich, a czasem z okoliczności zewnętrznych. Niejednokrotnie zdarza się, iż  jeden z sąsiadów, ze względu na położenie swojej nieruchomości, może ... czytaj więcej »

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

10.03.2016 | Odpowiedzialność materialna

Co do zasady przyjąć należy, że pracodawca odpowiada za działania swoich pracowników na zasadzie ryzyka zarówno przed podmiotami zewnętrznymi, jak i też za straty spowodowane u tego pracodawcy. Tyczy się to jednak tylko tych sytuacji, w których pracownik wypełniał ... czytaj więcej »

Jak prawnie uzyskać zwolnienie od kosztów sadowych?

09.03.2016 | Cywilne

Z reguły wniesienie pozwu do sądu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy – może być to opłata stała lub stosunkowa, tymczasowa lub podstawowa. Niejednokrotnie koszty sądowe są bardzo wysokie i nie każdy może sobie ... czytaj więcej »

Jak prawnie uregulowane zostało przedawnienie roszczeń w prawie cywilnym?

08.03.2016 | Cywilne

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, którego istotą jest to, że po upływie określonego w ustawie terminu zobowiązany do świadczenia może uchylić się od jego spełnienia. W prawie cywilnym mamy zarówno roszczenia o charakterze majątkowym, jak ... czytaj więcej »

Jak prawnie pracownik może odpowiadać za powierzone mienie?

08.03.2016 | Prawo pracy

Przepisy prawa pracy przewidują szczególną ochronę mienia pracodawcy powierzonego pracownikom. Często powierzenie mienia pracownikowi ze względu na charakter pracy jest nieuniknione np. w przypadku posady sprzedawcy w sklepie czy magazyniera. Pracownik ponosi zaostrzoną ... czytaj więcej »

Wykorzystanie wizerunku lub danych osobowych

07.03.2016 | Prawo karne

Przepis art. 190 a § 2 k.k. sankcjonuje wykorzystanie wizerunku lub danych osobowych innej osoby w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Działanie podjęte przez sprawcę przestępstwa wyraża się w podszyciu się pod inną osobę, udawaniu, że jest się określoną inną ... czytaj więcej »

Jak prawnie ustanowić służebność drogi koniecznej?

04.03.2016 | Cywilne

Relacje sąsiedzkie często są znacznie bardziej skomplikowane, niż byśmy tego chcieli. Czasem wynika to z stosunków międzyludzkich, a czasem z okoliczności zewnętrznych. Niejednokrotnie zdarza się, iż  jeden z sąsiadów, ze względu na położenie swojej nieruchomości, może ... czytaj więcej »