Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Ubezpieczenia

»

Ubezpieczenia społeczne

» Jak obniżyć składki ZUS

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Cztery banknoty dwudziestozłotowe w ręku.

Jak obniżyć składki ZUS

Każdy przedsiębiorca wiele razy zastanawia się i głowi jak obniżyć składki ZUS. Jest to pytanie, które zadaje sobie każdy kto odprowadza składki ZUS. Otóż być może jest wiele sposobów, ale czy są one legalne z punktu widzenia prawa? Każdy ponosi ryzyko takie jakie jest skłonne zaakceptować, ale czy warto?

Obecnie składka na ZUS wynosi:

  • Ubezpieczenie społeczne: 754,67 zł,
  • Ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 zł,
  • Fundusz Pracy: 58,20 zł.

Podane kwoty obejmują obciążenie dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe.

Łącznie jest to kwota 1092,28 zł.

Podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia społecznego zostały wskazane w Rozdziale 2. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednakże okazuje się, że nie każda osoba wymieniona w ustawie musi podlegać polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Zastosowanie mogą bowiem znaleźć regulacje międzynarodowe dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zasadą tych regulacji jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne tylko w jednym państwie. Dotyczy to szczególnie tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą w kilku krajach lub np. prowadzą działalność gospodarczą i wykonują pracę różnych państwach.

W przypadku takich osób należy ustalić które ustawodawstwo będzie właściwe. Mogą tu znaleźć zastosowanie różne przepisy w zależności od tego czy polski przedsiębiorca wykonuje pracę w kraju należącym do UE czy też spoza UE. Niemniej regułą w obu przypadkach jest obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w tym Państwie, w którym wykonywana jest praca.

Przechodząc do meritum tematu: Jak zmniejszyć składki ZUS?

  • PŁACIĆ SKŁADKI ZA GRANICĄ

W uproszczeniu:  polski przedsiębiorca powinien znaleźć zatrudnienie za granicą. Osoba wykonująca pracę najemną i na własny rachunek podlega ustawodawstwu Państwa w którym wykonuje pracę najemną. Koszt składki ok. 400 zł, taką usługę oferuje wiele pośredników. Sąd Najwyższy uznał że ZUS nie może kwestionować takich zagranicznych etatów. UWAGA: organy kontroli za granicą mogą to podważyć.

Osoba prowadząc działalność gospodarczą w Polsce i równocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę za granicą (w kraju UE) nie ma obowiązku odprowadzania składek z tytułu prowadzenia działalności w Polsce tylko z umowy o pracę za granicą. Podlega ubezpieczeniu w kraju, w którym pracuje na etacie.

Oczywiście ZUS może podważyć taką decyzję i zażądać dowodów na to że praca jest rzeczywiście wykonywana za granicą np. bilety przejazdu.

Jednak Sąd Najwyższy uznał iż :

"Osoba podejmująca pracę w innym państwie Unii podlega w zakresie ubezpieczeń społecznych ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca najemna."

Co najważniejsze ZUS nie ma kompetencji do kwestionowania zagranicznej umowy, może co najwyżej wystąpić z wnioskiem o zbadanie takiej umowy do instytucji innego państwa.

  • ZAŁÓŻ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA GRANICĄ

Zakładając działalność gospodarczą za granicą np. w Anglii zyskujemy bardzo dużo. M. in. składka na ZUS wynosi 50 zł, emerytura minimalna na poziomie ok. 2500 zł, kwita wolna od podatku dochodowego ok. 60 000 (w Polsce 3100), możliwość otworzenia oddziału firmy w Polsce.

  • PRZEKSZTAŁCIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SPÓŁKĘ Z O.O.

Sprzedać udziały spółki więcej niż 1 osobie. Prezes zarządu wykonuje w tym przypadku swoje obowiązki na podstawie powołania i nie odprowadza składek ZUS.

Nie obawiajmy się w tym przypadku obowiązku posiadania kapitału zakładowego 5 tys. zł bowiem nie muszą być te pieniądze lokowane na koncie. Są to środki zadeklarowane jako dostępne, można nimi obracać.

Minusem mogą być koszty prowadzenia pełnej księgowości (niekoniecznie są to jednak wysokie koszta).

Wbrew opiniom nie należy obawiać się założenia spółki z o.o.

  • PRZEJDŹ DO KRUS

Sposób przejścia do KRUS: kupno 1 hektara przeliczeniowego ziemi i wykazanie się działalnością rolniczą

-DO NIEDAWNA! Po 3 latach można prowadzić działalność gospodarczą.

Wystarczy kupić udział w gospodarstwie rolnym i płacić kwartalnie 378 zł.

Podsumowując, zastanów się jaka forma jest dla Ciebie najkorzystniejsza, jakie masz możliwości. Przeanalizuj wszystkie za i przeciw. Być może Twoja firma może dużo zaoszczędzić.

 

MASZ PYTANIE?