Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Podatki

» Jak prawnie wygląda ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie wygląda specyfika parapodatków w prawie polskim - czy każdy obywatel je płaci?

08.06.2016

Podatki

W życiu pewne są dwie rzeczy – śmierć i podatki. Polski system prawny przewiduje aż 13 podatków, które w większości dotykają wszystkich obywateli. Płacimy podatki dokonując zakupów, płacąc za paliwo i dobra luksusowe, pozostając w stosunku pracy, posiadając nieruchomość, decydując się na zakup samochodu i wykonując cały szereg innych codziennych czynności. Nieważne czy chcemy pieniądze wydać, zaoszczędzić, czy zainwestować – zapłacimy nawet podatki od podatków.

Dzień Wolności Podatkowej

Według wyliczeń ekonomistów z Centrum im. Adama Smitha Dzień Wolności Podatkowej w Polsce (a więc symboliczny dzień w roku, w którym obywatele przestają zarabiać na należności wobec państwa, a zaczynają zarabiać na siebie) przypadł w ubiegłym roku na 11 czerwca. Nietrudno policzyć, że przez ponad pół roku Polacy pracują tylko po to, aby wywiązać się ze zobowiązań podatkowych nałożonych przez państwo.

…Brzmi zatrważająco?

Co ciekawe, istnieje dodatkowo grupa sprytnie ukrytych należności wobec budżetu, która w polskim systemie prawnym nie spełnia definicji podatku. Parapodatki - bo o nich mowa - to stale rosnący katalog zobowiązań fiskalnych względem budżetu państwa.

Jakie parapodatki płaci polski obywatel?

  • Kary oraz grzywny – w szczególności obciążające są kary związane z kwestiami ekologii i ochrony środowiska,

  • Składki - składki na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Pracy. Cechą wyróżniającą składki jest ich ekwiwalentność – mogą zostać odzyskane w formie zasiłków i świadczeń,

  • Wpłaty na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych) – ponoszona przez pracodawcę z tytułu niezatrudnienia osób niepełnosprawnych,

  • Opłaty – jak proponowana ostatnio opłata audiowizualna doliczana do rachunku za energię elektryczną czy obowiązujący do tej pory Abonament RTV, opłaty za korzystanie z dróg i autostrad,

  • Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

  • Finansowanie okresowych badań lekarskich pracowników.

Warto podkreślić, że parapodatki, mimo iż nie należą do kategorii podatków, podlegają obecnym przepisom obowiązującej ordynacji podatkowej. Katalog obciążeń parapodatkowych w Polsce jest bardzo rozbudowany, a ich liczba nieustannie rośnie.

Przymusowy charakter parapodatków

W świadomości polskiego podatnika należności te często nie funkcjonują. Jednak prawdą jest, że podobnie jak w przypadku podatków, także i te zobowiązania mają charakter przymusowy, co sprawia że dotykają każdego obywatela. Ich cechą charakterystyczną jest duże zróżnicowanie, już teraz wyróżniamy wiele grup parapodatków, które dotyczą praktycznie każdej dziedziny życia. Wraz z podatkami, opłatami i dopłatami, parapodatki stanowią jeden z elementów rozbudowanego systemu finansowego, nakładającego na Polaków liczne zobowiązania wobec budżetu państwa.

Podsumowując…

Nie ulega więc wątpliwości, że rozbudowany system podatkowy w Polsce, obejmujący 13 głównych podatków, to tylko wierzchołek góry lodowej. Polacy uiszczają znacznie więcej zobowiązań względem państwa. Przedsiębiorcy niejednokrotnie odczuwają negatywne skutki wprowadzania nowych parapodatków, związanych z wydatkami dotyczącymi ekologii i ochrony środowiska. Skomplikowany system podatkowy może sprawiać wiele trudności. Bardzo często powstają spory pomiędzy podmiotami i instytucjami administracji państwowej, dotyczące prawidłowej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przy objaśnieniu zawiłości systemu fiskalnego warto skorzystać z profesjonalnych i fachowych porad prawników JakPrawnie.pl.

MASZ PYTANIE?