Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo pracy

»

Umowa o pracę

» Jak prawnie zatrudnić ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jak prawnie zatrudnić pracownika w formie telepracy?

11.10.2016

Umowa o pracę

Jednym ze stale aktualnych problemów pracodawcy jest wymyślenie sposobu na redukcję kosztów prowadzenia działalności. Telepraca może okazać się skutecznym sposobem na: zredukowanie kosztów najmu lub dzierżawy lokalu, zatrudnienie na preferencyjnych warunkach osób niepełnosprawnych, zminimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy i długotrwałej nieobecności pracownika, ułatwienie pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej piersią. Ze względu na powyższe kwestie warto rozważyć opcję zatrudnienia pracowników w formie telepracy.

Na wstępie należy wyjaśnić, że telepraca jest formą wykonywania pracy w sposób, który można potocznie określić, jako „zdalny”. Zgodnie z art. 675 § 1KP: praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca) oraz § 2: telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Z tego przepisu wynika prawna regulacja tej formy zatrudnienia.

Przyjrzyjmy się jak wygląda telepraca w praktyce. Pracodawca może zatrudnić pracownika w formie telepracy lub zmienić u już zatrudnionego pracownika formę pracy właśnie na telepracę. Należy jednak podkreślić, iż taka zmiana wymaga zgody pracownika. Warunki wykonywania pracy w tej formie określa umowa o pracę, ale także regulacje przyjęte w porozumieniu zawartym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (lub organizacjami, jeżeli u danego pracodawcy działa ich więcej). Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania telepracy określa pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Pracodawca, który decyduje się zatrudnić pracownika w formie telepracy posiada prawnie określone obowiązki względem pracownika. Zgodnie z art. 6711 KP pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi odpowiedni sprzęt do pracy zdalnej, ubezpieczyć ten sprzęt, pokryć wszelkie koszty związane z instalacją, konserwacją, utrzymaniem sprzętu oraz jego serwisem oraz zapewnić pracownikowi odpowiednie przeszkolenie i pomoc techniczną w obsłudze sprzętu. Alternatywą jest zawarcie osobnej umowy z pracownikiem, która będzie regulowała zasady pracy pracownika na jego własnym sprzęcie. Natomiast pracownik wykonywać swoje obowiązki zgodnie z umową i przekazywać je pracodawcy do kontroli za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. To właśnie wyróżnia telepracę od innego rodzaju zatrudnienia. Należy pamiętać, że telepraca musi być wykonywana cyklicznie – nie będą uznane zatem za telepracę obowiązki, wykonane jednorazowo lub okazyjnie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Na uwagę zasługuje też oprogramowanie i sprzęt, za pośrednictwem, którego będzie wykonywana telepraca. Obecnie do najpopularniejszych środków (w zasadzie do obowiązkowych) należy Internet. To właśnie za jego pośrednictwem przesyłane są wszelkie dane do kontroli i do wypełniania obowiązków służbowych. Należy zwrócić uwagę, że wraz z rozwojem technologii powstaje coraz to więcej oprogramowania do pracy zdalnej. Może się, zatem zdarzyć, że do obowiązków telepracownika będzie należało świadczenie pracy poprzez programy do pracy grupowej, korzystanie z chmur i aplikacji przedsiębiorstwa, korzystanie z komunikatorów czy innych programów do rozmów, telekonferencji i wideokonferencji.

Przede wszystkim telepraca jest idealnym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy zatrudniają młodych rodziców, zwłaszcza młode mamy lub kobiety w ciąży. Praca zdalna z własnego domu umożliwia im zdobywanie wynagrodzenia w okresie przed porodowym jak i urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. Jest to szczególnie wygodne, kiedy drugi rodzić również pracuje, ale w standardowym systemie – w siedzibie pracodawcy. Po drugie telepraca aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne, które chciałyby pracować, ale nie mogą ze względu na własne ograniczenia lub schorzenia.

Telepraca niesie też szereg korzyści dla pracodawcy. Dzięki zatrudnieniu pracowników, którzy pracują z własnego domu nie ma potrzeby, by znajdowali się fizycznie w siedzibie pracodawcy. To z kolei powoduje, że nie zajmują oni przestrzeni lokalowej, przez co pracodawca może wynająć mniejszy lokal, co przełoży się na spore oszczędności. Pracodawca może tak zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inwestycje, rozwój firmy czy premie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że pracownik, którego nie ma na miejscu lub nie podróżuje do i z pracy nie ulegnie wypadkowi, co pozwala uniknąć sporych wydatków związanych z odszkodowaniami i niezdolnością do pracy z powodu choroby czy rehabilitacji.

Jeśli chciałbyś wprowadzić w swojej firmie możliwość wykonywania pracy w formie telepracy napisz do nas. Nasi prawnicy pomogą przygotować odpowiednie dokumenty oraz odpowiedzą na pytania i wątpliwości.

 

MASZ PYTANIE?