Porada prawna on-line

Artykuły

»

Prawo dla firm

»

Prawo karne

» Specyfika przestępczości ...

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Specyfika przestępczości na kartach płatniczych. Jak uchronić się przed skimmingiem?

25.02.2016

Prawo karne

Rozwój bankowości elektronicznej niesie ze sobą wiele korzyści. Wprowadzenie kart płatniczych ograniczyło konieczność noszenia dużej ilości gotówki, a tym samo ryzyko jej kradzieży. Niestety, jak się okazuje, nowe formy bankowości przyczyniły się do powstania nowego rodzaju przestępstw – a mianowicie tych związanych z kartami płatniczymi. Do najgroźniejszych należy skimming. Świadomość specyfiki tego zjawiska pozwoli podjąć kroki dzięki, którym będziemy mogli uchronić  się przed tym rodzajem przestępstwa.

Cym właściwie jest skimming?

Pojęcie to nie posiada jednoznacznej definicji. Wywodzi się ono od angielskiego słowa skim, co oznacza „przeglądać”, „zbierać”. W przypadku kart płatniczych, oznacza to bezprawne pozyskanie informacji znajdujących się na pasku magnetycznym oraz przechwycenie PINu (oczywiście bez woli i wiedzy posiadacza karty). Tak pozyskane dane służą do stworzenie duplikatu prawdziwej karty. Informacje z paska magnetycznego przekopiowywane są na tzw. biała kartę lub oryginalną – najczęściej pozyskaną na drodze kradzieży. Posiadając stworzoną kopię oraz numer PIN można obciążyć rachunek pierwotnego właściciela dowolnymi kwotami. Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje skimmingu – bankomatowy i w punktach obsługowo-handlowych.

Skimming bankomatowy polega na modyfikacji urządzeń służących do wypłacania gotówki. Dzięki tym zmianom przestępca pozyskuje informacje zapisane na pasku magnetycznym jak i kod PIN przypisany do danej karty. Najczęściej, na otworze, do którego wsuwa się kartę płatniczą zostaje umieszone urządzenie skanujące. Współczesne urządzenia pozwalają zarówno na przesyłanie danych drogą radiową jak i na zapis informacji na wbudowanej karcie pamięci. Natomiast aby pozyskać kod PIN umieszcza się miniaturową kamerkę lub odpowiednio modyfikuje klawiaturę. Najczęściej są to nakładki, które pozwalają rozpoznać dźwięki, które wydają klawisze z daną cyfrą.

Inną modyfikacją jest uszkodzenie wylotu na pieniądze. Użytkownik dokonał transakcji, jednakże środki nie zostały wydane przez bankomat. Przestępca po usunięciu blokady wyciąga zatrzymane w ten sposób banknoty.

Natomiast skimming w punktach usługowo-handlowych polega na zeskanowaniu informacji z paska magnetycznego karty w trakcie dokonywania płatności. Ten rodzaj przestępstw zdarza się szczególnie często w miejscach, gdzie posiadacz karty choćby na moment może stracić ją z pola widzenia. Ponadto technologia skanująca jest tak rozwinięta, że najmniejsze urządzenia mieszczą się w kieszeni. Tym samym wystarczy zbliżyć kartę do ubrania, a dane z karty zostaną przechwycone. Jednakże, aby pozyskać kod PIN często konieczny jest udział osoby trzeciej. Niemniej jednak, przestępstwa te zdarzają się na terenach barów, restauracji czy stacji benzynowych. Finał procederu jest identyczny jak w przypadku skimmingu bankomatowego – pozyskane dane zostają nagrane na białe karty bądź te oryginalne.

Jakie są skutki skimmingu?

Należy rozróżnić tutaj szkody na dwie kategorie: szkody dla jednostki i dla całego systemu. Pierwsze z nich wiążą się niezaprzeczalnie z utratą posiadanych na rachunku pieniędzy. Równocześnie, zjawisko to obniża ogólne zaufanie do tego środka płatniczego – zarówno użytkowników, oferentów jak i akceptantów kart płatniczych. Doliczyć do tego należy konieczność zwrotu kwot nieautoryzowanych transakcji. Tym samym, podaż kart spada, co z kolei rzutuje na cały system.

Jak bronić się przed skimminigiem?

Różne zasady dotyczą akceptantów kart, jak i ich użytkowników. Ponieważ większość z nas posługuje się kartą płatniczą, przeanalizujmy kroki, jakie sami możemy podjąć.

 1. Sprawdź wygląd bankomatu:

Przede wszystkim, zanim wsuniemy kartę do czytnika w bankomacie, należy zwrócić uwagę na jego budowę. Sam czytnik kart powinien mieć wklęsłą budowę. Ponadto, klawiatura też powinna być lekko wklęsła bądź na równym poziomie z obudową. Następnie należy rozejrzeć się, czy do bankomatu nie zostały podłączone jakieś podejrzane elementy, np. kamery.

 1. Nie pozwól na przechwycenie kodu PIN:

W praktyce oznacza to, iż należy zasłaniać klawiaturę ręką tak, aby nikt z żadnej strony nie mógł podejrzeć wpisywanej kombinacji.

 1. Wybieraj automaty znajdujące się na terenie budynków usługowych:

Takie bankomaty są lepiej strzeżone zarówno przez monitoring jak i pracowników ochrony. Oznacza to, iż są mniej podatne na ewentualne modyfikacje.

 1. Sprawdzaj stan konta:

W dobie Internetu nie nastręcza to większych trudności. Wystarczy regularnie sprawdzać historię transakcji.

 1. Obserwuj akceptanta karty:

Należy zwrócić uwagę czy jego zachowanie nie jest podejrzane, czy nie wychodzi nigdzie z naszą kartą, albo czy nie zbliża jej do innych urządzeń.

 1. Ustaw limit na koncie, a wyciągi z bankomatu i potwierdzenia zapłaty zachowuj:

Dzięki temu będziesz w stanie zweryfikować, czy wszystkie zarejestrowane transakcje są faktycznie Twoje.

 1. Jeśli to możliwe korzystaj z bankomatów w banku:

Takie urządzenia są wyposażone w technologię antyskimmerską.

Czy skimming to jedyny rodzaj przestępstw na kartach płatniczych?

Nie. Katalog tych przestępstw jest bogaty. Do najważniejszych należą:

 • Kradzież, wejście w posiadanie zagubionej karty – niestety, możliwość płatności zbliżeniowej sprawiła, iż oszust może posługiwać się nią bez konieczności posiadania PINu czy modyfikacji danych na karcie,
 • Przejęcie kart płatniczych – najczęściej proceder ten ma miejsce w przypadku kart wysyłanych drogą pocztową,
 • Wyłudzenie karty – polega na złożeniu do banku wniosku zawierającego fałszywe dane. Na jego podstawie wydawana jest karta płatnicza, którą przestępca się posługuje,
 • Przejęcie numerów karty – dzięki temu można dokonywać transakcji bez konieczności posiadania karty, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu;
 • Phishing – in. kradzież tożsamości. Polega na tym, że przestępca podszywa się pod jakąś osobę lub firmę (dobrze znaną ofierze) i następnie prosi o ujawnienie danych takich jak numer karty czy PIN;
 • Fałszowanie kart – poza omawianym skimmingiem zalicza się tu wszelkie modyfikacje kart.

Podsumowując

Katalog przestępstw na kartach płatniczych jest szeroki –niestety wciąż się powiększa. Przed niektórymi z nich nie jesteśmy w stanie się ustrzec. Natomiast chwila refleksji przed wypłatą pieniędzy z bankomatu może uchronić nas przed skimminigiem. Zanim włożymy kartę do czytnika sprawdźmy, czy bankomat nie wzbudza naszych podejrzeń. Na szczególną uwagę zasługują znaki kleju, wystające elementy bankomatu oraz kamerki nakierowane na klawiaturę.

MASZ PYTANIE?