Porada prawna on-line

ENCYKLOPEDIA PRAWA

Bankowe prawo

gałąź prawa zajmująca się szeroko pojętym tworzeniem, funkcjonowaniem, działaniem, przekształcaniem oraz likwidowaniem banków; prawo bankowe reguluje też czynności bankowe, kontrole i nadzór bankowy oraz upadłość banków; ze względu na przedmiot regulacji wyróżniamy prawo bankowe publiczne i prywatne – prawo bankowe publiczne reguluje wszelkie kwestie związane z tworzeniem banków, ich kontrolą, nadzorem, likwidacją i upadłością – w tej mierze podstawą do działania jest Ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz ustawa Prawo bankowe; prywatne prawo bankowe reguluje natomiast relacje między bankami, a także relacje na linii bank-klienci – podstawą działania jest tutaj głównie Prawo bankowe, Kodeks spółek handlowych oraz Kodeks cywilny