Porada prawna on-line

Home

» Kalkulator odsetek maksymalnych

Kalkulator odsetek maksymalnych

Kalkulator odsetek maksymalnych wskazuje wysokość należnych odsetek wynikających z art. 359 § 21 k.c., na podstawie zobowiązania a także umownego oraz rzeczywistego terminu zapłaty. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności przesuwany jest na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy.
Wysokość odsetek maksymalnych została wprowadzona do Kodeksu cywilnego nowelizacją z 2006 r. i nie może w stosunku rocznym przekraczać kwoty czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Celem poprawnego wyliczenia odsetek należy podać:
• wysokość zaległości
• termin do którego należało dokonać zapłaty
• dzień na który ma zostać ustalona wysokość odsetek
PLN