Porada prawna on-line

Home

» Kalkulator odsetek podatkowych

Kalkulator odsetek podatkowych

Kalkulator odsetek podatkowych wskazuje wysokość odsetek przypadających od należnych zobowiązań, które nie zostały uiszczone terminowo przez podatnika.
W sytuacji, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności przesuwany jest na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy.

Celem poprawnego wyliczenia odsetek należy podać:
• wysokość zaległości
• termin do którego należało dokonać zapłaty
• dzień na który ma zostać ustalona wysokość odsetek
PLN