Porada prawna on-line

Home

» Kalkulator odsetek umownych

Kalkulator odsetek umownych

Kalkulator odsetek umownych wskazuje wysokość należnych odsetek przypadających od nieterminowo uiszczonych należności, w sytuacji gdy strony pomiędzy sobą ustanowiły wysokość odsetek wskazując przy tym ich metodę obliczania w indywidualny sposób.
Określając wysokość odsetek umownych należy wziąć pod uwagę art. 359 § 21 k.c., wskazujący wysokość odsetek maksymalnych. Odsetki umowne w żadnym wypadku nie mogą przekraczać wysokości odsetek maksymalnych.

Celem poprawnego wyliczenia odsetek należy podać:
• wysokość zaległości
• termin do którego należało dokonać zapłaty
• dzień na który ma zostać ustalona wysokość odsetek
PLN
%