Porada prawna on-line

Home

» Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych ustala wysokość należnych odsetek na podstawie kwoty zaległego zobowiązania. W sytuacji, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności przesuwany jest na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy.
Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie określana jest na podstawie obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości i aktualnie wynosi 7 % w skali roku.

Celem poprawnego wyliczenia odsetek należy podać:
• wysokość zaległości
• termin do którego należało dokonać zapłaty
• dzień na który ma zostać ustalona wysokość odsetek
PLN